DE ÅNDSSVAGES Ø

Danmark som foregangsland
for deportering og arvehygiejne.


Fra 1911 til 1961 lå der en åndssvageanstalt på
Livø. Anstalten var for kriminelle åndssvage mænd,
men i praksis rummede den alt, hvad samfundet
ikke kunne tage stilling til.
Drankere, vagabonder, svagt begavede,
seksuelt overaktive, homoseksuelle og småkriminelle.
Både dømte og ikke dømte unge mænd blev
sendt til øen.
De fleste var i alderen 14-24, og skulle
de tilbage i samfundet, var de i mange tilfælde
nødt til at lade sig sterilisere eller kastrere.

Dette var en ø for afvigere, og det lille lukkede samfund på Livø
var trods alt friere end mange andre af datidens anstalter.

Flere ansatte på øen var bosat med deres familier,
og Livø blev et atypisk rum for en lille børneflok,
som her oplevede en idyllisk barndom
med en forståelse for og accept af det unormale.


Denne fotoserie er blevet til, ved hjælp af egne

billeder og arkivbilleder fra anstalten.

Portrætterne:

Bente og Margit Livø (født 1942 og 1945)

er vokset op på Livø og boede der til 1961.

Erik Dam var anbragt på Livø i perioden 1950-1953.

info
info